Mörners väg och Höstvägen

Tidpunkt: 2021-08-20 - 2021-12-03

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Höstvägen och delar av Mörners väg för att förnya och förbättra våra nät för fjärrvärme och el. 

Framkomligheten kommer i perioder vara mycket begränsad för bilister, cyklister och gångtrafikanter som passerar Mörners väg mellan Ulriksbergsrondellen och Dalborondellen.

Grävarbetet innebär korta avbrott i leverans av värme i samband med omkopplingsarbeten.

Delar av Mörners väg avstängd vecka 34-35

Från måndagen den 23 augusti och fram till fredagen den 3 september kommer Mörners väg vara avstängd mellan Ulriksbergsrondellen och Dalborondellen. Bor du i området eller vill passera sträckan? Så här kan du ta dig fram:

  • Boende och företag i området hänvisas till en tillfällig väg för att komma till sin bostad eller arbetsplats. Följ skyltning vid Dalborondellen.
  • Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gång- och cykelväg för att kunna passera Mörners väg från eller till Höstvägen. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken.
  • För biltrafikanter leds trafiken om. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. 


Mörners-väg,-omledning-1.jpg  Mörners-väg,-omledning-2.jpg Mörners-väg,-GC-väg.jpg
Klicka på bilden för att se omledning av vägar för gång- cykel- och biltrafikanter.

Vi hoppas att det inte ska ställa till med några besvär. Tack för att du visar hänsyn och omtanke! 

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.