Moränvägen

Tidpunkt: 2018-11-01 - 2018-11-11

Under perioden kommer grävarbete utföras på Moränvägen för att förstärka vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer att i god tid via brevutskick bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.