Kungsvägen

Tidpunkt: 2016-04-25 - 2016-06-03

I samband med att vi ansluter en ny fastighet till vårt fjärrvärmenät passar vi på att utföra driftåtgärder i området.

Under vecka 17-22 kommer vi att utföra lokalt grävarbete på några ställen utmed fjärrvärmeledningarna i Kungsvägen.

Arbetet medför att framkomligheten på vägen under vissa perioder kan vara något begränsad. Våra entreprenörer och personal på plats kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera bra och vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Vi kommer vid ett tillfälle behöva stänga av fjärrvärmen och berörda får då separat information om detta via brev, i god tid före ingreppet.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Jennie Persson på telefon 0470-77 51 57 eller via e-post jennie.persson@veab.se.