Kungsgatan 1 och 2

Tidpunkt: 2018-04-16 - 2018-04-25

Under perioden kommer grävarbete utföras i trottoar längs Kungsgatan 1 för att förstärka vårt elnät. 

Framkomligheten för gående och cyklister kommer att vara något begränsad, men ingång till affärer, entréer och infarter prioriteras och förses med gång- och körplåtar. Gående längs trottoaren kommer tillfälligt att hänvisas till motsatt sida av gatan. Biltrafikanter kommer inte att påverkas av arbetet.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att allt ska fungera på ett bra sätt och vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke

Har du frågor är du välkommen att kontakta Växjö Energis projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02, eller via e-post kjell.ronn@veab.se