Kungsgårdsvägen

Tidpunkt: 2018-12-03 - 2019-07-01

Under perioden kommer det att pågå gräv- och byggarbete i området. Vilket berör gång- och cykelvägen mot Hovshaga.

Anledningen är att vi bygger en ny tryckstegringsstation för fjärrvärmenätet. Det gör vi för att öka drift- och leveranssäkerheten av fjärrvärme till våra kunder.

Framkomligheten kan under vissa stunder vara något begränsad för gång- och cykeltrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.