Stinavägen

Tidpunkt: 2018-02-05 - 2018-02-23

Under perioden kommer grävarbete utföras på Stinavägen för att modernisera vår befintliga anläggning. Vi kommer att byta befintlig nätstation på Stinavägen till en ny.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter, men vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

 Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15 eller via e-post Per-Olof.Gustavsson@veab.se.