Krokiusgatan

Tidpunkt: 2024-05-20 - 2024-07-14

Under perioden kommer grävarbete utföras på Krokiusgatan. Från kl 08.00 den 17 juni till kl 10.00 den 18 juni kommer varmvattnet och fjärrvärmen att vara avstängt.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.