Kortslutningsförstärkning av luftledning

Tidpunkt: 2022-03-07 - 2022-04-22

För att kunna leverera ett drift- och personsäkert elnät utför vi ett arbete med att kortslutningsförstärka vår luftledning genom att byta isolatorer.

Arbetet utförs vid vår luftburna ledning som sträcker sig längs Norremark, Sandviksverket och Teleborg. Vår entreprenör Vattenfall Service utför arbetet.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter. Kunder kommer inte påverkas av elavbrott under arbetet.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Mer information om arbetet