Kabelskåpsbyten

Tidpunkt: 2016-10-14 - 2016-10-24

Under perioden kommer kabelskåpsbyten att utföras på olika platser på Teleborg och Söder för att modernisera våra befintliga anläggningar.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.