Industrigatan

Tidpunkt: 2020-09-14 - 2020-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Industrigatan för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät. Samtidigt utför Växjö kommun arbete med VA-ledningar för att möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Framkomligheten kommer under några veckor vara mycket begränsad för bilister och cyklister. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär korta avbrott i leverans av värme, varmvatten och dricksvatten i samband med omkopplingsarbeten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.