Campus – grävning utmed cykelvägen från Idet 4 till Stallvägen 27

Tidpunkt: 2019-08-05 06:00 - 2019-09-01 17:00

Under perioden kommer vi utföra ett grävarbete utmed cykelvägen mellan Idet 4 och Stallvägen 27 då vi ansluter nya kunder till fjärrvärmenätet.

Cykelvägen kommer att påverkas och framkomligheten blir något begränsad. Vi gör allt vi kan för att trafiken ska fungera så smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer orsaka för mycket besvär.