Hovshaga - Borggårdsvägen

Tidpunkt: 2023-06-07 - 2023-07-07

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Borggårdsvägen vid korsningen mot Påskvägen. Arbetet görs för att reparera en fjärrvärmeledning.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister, då ena körfältet är avstängt. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Det kommer eventuellt bli en avstängning av fjärrvärmen för kunder i området. Berörda kunder kommer då att aviseras en vecka innan.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.