Hov - Skogslyckevägen

Tidpunkt: 2023-06-19 - 2023-07-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Skogslyckevägen vid Hov för att ansluta nya kunder till vårt fjärrvärmenät. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. 

Arbetet innebär en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer i god tid att aviseras innan.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.