Bredvik - Högövägen

Tidpunkt: 2022-06-01 - 2022-06-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Högövägen för att ansluta nya kunder till vårt elnät.

Framkomligheten på Högövägen kommer under perioden vara något begränsad för bilister och gång- och cykeltrafikanter. Högövägen kommer grävas av på två ställen och vi kommer gräva vid närliggande gång- och cykelväg.  Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.