Hjortvägen

Tidpunkt: 2019-03-11 - 2019-03-29

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Hjortvägen. Anledningen är att vi ska koppla in en ny kund på fjärrvärmenätet.

Delar av körbanan kommer att påverkas och framkomligheten blir något begränsad.

Arbetet kommer att medföra en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer att meddelas i god tid.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. Dessa kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kontakta projektledare Patrik Markus, telefon 0470-73 43 03 eller via e-post patrik.markus@veab.se.