Hjalmar petris väg

Tidpunkt: 2018-10-03 - 2018-10-19

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Hjalmar petris väg. Anledningen är att vi ska ansluta en fastighet med fjärrvärme och fiber. F

Framkomligheten blir något begränsad. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.