Hejargatan - Mörners väg

Tidpunkt: 2019-04-08 - 2019-06-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Hejargatan – Mörners väg för att förnya elnätet. I samband med att Växjö kommun anlägger dammar och stigar samförlägger vi elkabel. 

Framkomligheten kommer att vara något begränsad för i huvudsak gående i området. För mer information se Växjö kommuns webbplats.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.