Hammargatan

Tidpunkt: 2017-02-01 - 2017-02-10

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Hammargatan för att ansluta fler kunder till vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara viss begränsad framkomlighet för trafikanter. Dock kommer inte vägen behöva stängas av helt. Arbetet utförs genom avgrävning av halva vägen åt gången.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.