Gräsytan söder om Risingevägen

Tidpunkt: 2016-05-09 - 2016-05-13

Under vecka 19 kommer vi att påbörja ett litet grävarbete i gång- och cykelväg i gräsytan söder om Risingevägen. Arbetet görs för att undersöka upptäckta fuktindikationer på fjärrvärmeledningen. Det beräknas vara färdigt under vecka 20.

Ingen trafik kommer att påverkas. Störningar i närmiljön då arbete pågår kan förekomma, vilket vi ber om överseende med.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Pelle Johansson på telefon 0470-77 51 63 eller via e-post per.johansson@veab.se.