Gamla Risingevägen

Tidpunkt: 2019-03-22 - 2019-06-30

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Gamla Risingevägen och en cykelväg i anslutning till den. Anledningen är att vi förnyar och förbättrar fjärrvärmenätet.

Trottoaren och delar av körbanan kommer att påverkas och framkomligheten blir något begränsad. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. Dessa kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

Avstängning av bilvägen 

Onsdagen den 17 april kommer vi att stänga av vägen för biltrafik. Anledningen till avstängningen är att vi behöver lägga ner fjärrvärmeledningen mitt i gatan för att undvika berg. Vägen kommer att öppnas igen i maj. Parkerande hänvisas till hotellets parkering.

Sprängning

Uppdatering: Sprängningarna är nu genomförda.

Under arbetets gång har vi stött på bergpartier som vi behöver spränga bort. Vi kommer därför göra besiktningar av hus i närheten, berörda fastighetsägare får information om hur det kommer att gå till, via brev. Sprängningarna kommer att ske så fort samtliga hus blivit besiktigade.