Gamla Norrvägen

Tidpunkt: 2019-03-21 - 2019-04-30

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Gamla Norrvägen och Kastanjevägen för att förnya elnätet.

Wexnet bygger ut sitt fibernät och samtidigt passar vi på att lägga ner elkabel. PEAB är vår entreprenör.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn,
telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.