Bergsnäs - Örbäcksvägen och Muraregränd

Tidpunkt: 2020-05-11 - 2020-05-22

Under perioden kommer grävarbete utföras på gång- och cykelväg vid Örbäcksvägen och intill Muraregränd för att ansluta nya kunder i vårt elnät.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram på gatan på ett bra sätt.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson,
telefon 0470-77 52 15 eller via e-post per-olof.gustavsson@veab.se.