Tidpunkt: 2019-02-13 - 2019-03-15

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Evedal för att byta ut en nätstation och förnya vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak cykel och gångtrafikanter. Det kan finnas viss påverkan för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske, via brev. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15 eller via e-post per-olof.gustavsson@veab.se.