Erik Norbergs väg

Tidpunkt: 2016-08-11 - 2016-09-30

Under perioden utförs grävarbete utmed Erik Norbergs väg för att ansluta
fler kunder till vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson, telefon 0470-77 52 15 eller via e-post Per-Olof.Gustavsson@veab.se.