Dusavägen

Tidpunkt: 2020-05-18 - 2020-06-10

Under perioden kommer grävarbete utföras i den norra kanten längs Dusavägen. Gående, cyklister och fordon har god framkomlighet på gatan under arbetet.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson,
telefon 0470-77 52 15 eller via e-post per-olof.gustavsson@veab.se.