Domfällevägen

Tidpunkt: 2017-11-09 - 2018-03-31

Från och med den 9 november kommer grävarbete att utföras på Domfällevägen på grund av att vi bygger ny fjärrvärmeledning. Syftet är att förstärka vårt nät och trygga leveransen av fjärrvärme.

Ett körfält på Domfällevägen kommer vara avstängt, så framkomligheten kommer att vara något begränsad. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna använda cykelvägen som vanligt.

Grävarbetet innebär en avstängning av fjärrvärmen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade via brev när avbrottet kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. Vi kommer att göra vårt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete kan innebära.

För mer information kring arbetet kontakta projektledare Håkan Nilsson, 0470-77 51 51 eller via e-post hakan.nilsson@veab.se