Bredvik

Tidpunkt: 2020-09-18 - 2020-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att förstärka vårt el- och fjärrvärmenät.

Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi och Växjö Energi Elnät samförlägger kabel i samband med projektet.

Grävarbetet innebär korta avbrott i leverans av el, värme och varmvatten i samband med omkopplingsarbeten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.