Bredvik etapp 5

Tidpunkt: 2018-11-16 - 2019-03-31

Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att att kunna ansluta nya kunder.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15 eller via e-post Per-Olof.Gustavsson@veab.se.