Blåbärsvägen

Tidpunkt: 2018-09-24 - 2018-10-26

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Blåbärsvägen. Anledningen är att vi ska göra ett arbete på fjärrvärmenätet. Delar av körbanan kommer att påverkas och framkomligheten blir något begränsad.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Ulf Vilmontson, telefon 0470-77 51 62 eller via e-post ulf.vilmontson@veab.se