Öster - Birkagatan

Tidpunkt: 2021-04-14 - 2021-05-14

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Birkagatan på Öster för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.