Bergsnäs

Tidpunkt: 2019-11-11 08:00 - 2019-11-30 17:00

Under perioden kommer vi utföra ett grävarbete vid Örbäcksvägen i Bergsnäs för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter. Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Arbetet utförs av Växjö kommun.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta Kundcenter på telefon 0470-70 33 33.