Bergsnäs - Bergsnäsvägen

Tidpunkt: 2021-05-18 - 2021-06-10

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Bergsnäsvägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara begränsad för i huvudsak biltrafikanter. Trafiken leds om för cykel- och gångtrafikanter, följ skyltning för omledning i området. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.