Bäckaslöv

Tidpunkt: 2022-05-05 - 2022-06-30

Under perioden kommer grävarbete utföras i Bäckaslöv för att bygga ut vårt ledningsnät. Växjö Energi Elnät AB förlägger elkabel i samband med utbyggnaden av Bäckaslöv.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.