Arenastaden

Tidpunkt: 2017-08-15 - 2017-09-08

Under perioden kommer grävarbete utföras i Arenastaden för att ansluta fler kunder till vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi gör vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn,
telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.