Arabygatan till Folketsparksvägen

Tidpunkt: 2016-06-07 - 2016-09-02

Som ett led i vårt arbete med att förstärka elnätet på Väster kommer vi att påbörja grävarbeten från Arabygatan till Folketsparksvägen med start under vecka 23. Vi beräknar att arbetet ska vara slutfört i början av september.

Den kabel som idag finns i området är gammal och behöver bytas ut. Samtidigt som vi föryngrar kommer vi att förstärka ledningarna för att möjliggöra framtida utbyggnad.

Arbetet inleds på Arabygatan och kommer i stora drag att löpa över grönytor i området. På vägen mot Folketsparksvägen kommer vi passera Riddaregatan, Kulladalsgatan, Bländavägen och Ulriksbergspromenaden. Vi öppnar inte marken mer än nödvändigt och fyller igen efterhand vi är klara. Framkomligheten kan emellertid under kortare stunder vara något begränsad. Vi kommer att göra vårt yttersta för att gångtrafik och transporter ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post  paul.hansson@veab.se.