Anna Koskulls Gata

Tidpunkt: 2022-08-01 - 2022-08-30

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Anna Koskulls Gata i närheten av universitetsområdet för att ansluta nya kunder till vårt elnät.

Framkomligheten är något begränsad för gående och cyklister i området. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.