Älgvägen/Rådjursvägen

Tidpunkt: 2018-10-22 - 2019-01-20

För att förstärka elnätet och förberda för fiber kommer grävarbete utföras under perioden på Älgvägen och Rådjursvägen.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för biltrafikanter vid vissa arbetsmoment. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.