Underhållsarbete i Växjö på grund av läcka

Tidpunkt: 2021-10-29 08:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Södra Teleborg

Från och med fredagen den 29 oktober genomför vi ett underhållsarbete på grund av en läcka i vårt fjärrvärmenät i delar av Växjö. Kunder i området Södra Teleborg påverkas genom kortare avbrott på cirka en timme i taget och under den tiden har berörda kunder inte tillgång till varmvatten. Värmen kommer inte påverkas eftersom arbetet är så kort. På grund av luftbubblor i fjärrvärmesystemet kan det komma rasslande ljud från fjärrvärmecentralen hos berörda kunder, det är helt ofarligt. Arbetet beräknas pågå under en veckas tid.

Observera att arbetet även kan beröra lägenheter som får värme från berörda adresser i arbetet. Är du osäker på vad som gäller hos dig, kontakta din hyresvärd.

Vi strävar alltid efter så korta avbrottstider som möjligt för våra kunder. Tack för visat tålamod.

Vi kommer utföra flygfotografering natten till den 30 oktober som en del av underhållsarbetet med syfte att få reda på om det finns värmeläckage eller läckor för att snabbt säkerställa en hög leveranssäkerhet till våra fjärrvärmekunder i Växjö. 

Har du sett grönt vatten? Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt för att hjälpa oss att upptäcka läckage. Tänk på att vattnet kan vara mycket varmt och du ska inte röra vattnet. Ser du grönt vatten, kontakta larmnumret 0470-204 12.