Åtgärdad: Störningar i värme- och kylaleveranser

Tidpunkt: 2018-10-10 12:00 - 2018-10-10 14:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Växjö med omnejd

Uppdatering 14.06: Alla kunder har återfått sin värme- och elleverans.

Uppdatering: Vår leverans av värme och varmvatten är nu igång. Men vissa kunder kanske ändå inte kan tillgodogöra sig värmen och varmvattnet på grund av det nuvarande strömavbrottet.

Ursprunglig information: För närvarande har ett omfattande strömavbrott i och omkring Växjö orsakat störningar i våra leveranser av värme och kyla.
Leveranserna är begränsade och våra kunders undercentraler kräver till stor del också ström för att kunna ta emot värmen/kylan.
Vi återkommer med uppdaterad information när vi vet mer om läget. Läs mer i vårt akutmeddelande på startsidan.