Planerat avbrott på delar av Hov

Tidpunkt: 2020-09-18 08:00 - 2020-09-18 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Följande abonnenter berörs:
Samtliga abonnenter på Harsövägen, Backövägen, Antons väg, Korsövägen samt Bergövägen 4 och 8.

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.
- Observera att avbrottet även kan beröra lägenheter som får sin värme från ovanstående adresser. Är du osäker på vad som gäller hos dig, kontakta din hyresvärd.
- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se