Driftstörningar i fjärrrvärmeleveransen Braås gällande varierande framledningstemperatur!

Tidpunkt: 2017-12-28 07:30 - 2017-12-28

Åtgärdat: Nu är felen åtgärdade och vi har stabila fjärrvämreleveranser i Braås igen.Felsökning pågår!

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.