Driftstörning på fjärrvärmen

Tidpunkt: 2016-09-29 20:50 - 2016-09-29 22:15

Följande adresser berörs av arbetet:
Samtliga fjärrvärmekunder i Växjö

Vi har ikväll haft en driftstörning i fjärrvärmeleveransen i Växjö. Ett elektronikfel som uppstod på Sandviksverket gjorde att pumparna till fjärrvärmenätet stannade. Reservpumpar kunde efter en stund startas, men dessvärre drabbades våra kunder av utebliven värmeleverans under drygt en timme.
Felet är åtgärdat och leveransen är nu igång fullt ut.