Driftstörning på del av Väster

Tidpunkt: 2020-10-07 08:00 - 2020-10-07 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Följande adresser berörs:
Liedbergsgatan 25
Lärkgatan 3 och 5
Norra Esplanaden 41, 43, 45 och 47

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.
- Observera att avbrottet även kan beröra lägenheter som får sin värme från ovanstående adresser. Är du osäker på vad som gäller hos dig, kontakta din hyresvärd.
- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se
Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.
Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.