Avslutat Driftstörning närvärmecentral Braås

Tidpunkt: 2020-10-17 07:30 - 2020-10-17 09:30

Följande adresser berörs av arbetet:
Närvärmenätet Braås

07:30 Problem med distributionen ut från fjärrvärmecentral.

09:30 Störning åtgärdad.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.