Driftstörning i Räppe

Tidpunkt: 2020-06-01 13:00 - 2020-06-01 18:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Muraregränd

2020-06-01: Läckan är nu åtgärdad.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.