Driftstörning i närvärmeleveransen i Ingelstad

Tidpunkt: 2016-08-08 - 2016-08-08

Följande adresser berörs av arbetet:
Samtliga närvärmekunder i Ingelstad

Under eftermiddagen har vi haft ett par driftstörningar i vår anläggning på grund av strömavbrott. Dessa störningar har åtgärdats efterhand. Anläggningen är i full drift sedan kl 20.00.