Åtgärdat: Avbrott i fjärrvärmeleveransen i Ingelstad

Tidpunkt: 2016-12-26 14:15 - 2016-12-26 15:45

Följande adresser berörs av arbetet:
Ingelstad

Åtgärdat: Fjärrvärmeleveransen i Ingelstad är nu tillbaka.
Avbrottet orsakades av ett större el-avbrott.

Avbrott i fjärrvärmeleveransen i Ingelstad.
Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.