Åtgärdat: Driftstörning fjärrvärme Ingelstad

Tidpunkt: 2021-06-16 09:30

Följande adresser berörs av arbetet:
Ingelstad

Åtgärdat klockan 10:30 kan ta någon timme innan alla kunder fått tillbaka normal leverans.