Avbrott i fjärrvärmeleveransen på Vikaholm

Tidpunkt: 2018-06-07 08:00 - 2018-06-07 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Ellen Pohls väg 1 - 36 C
- Gulli Petrinis 1A - 34
- Lundahls väg 1A - 7
- Vikaholmsallén 7 - 19F

Fjärrvärmen är avstängd p g a underhållsarbeten på fjärrvärmenätet.
- Vid frågor, kontakta kundcenter på 0470 -70 33 33