Avbrott i fjärrvärmeleveransen på Teleborg

Tidpunkt: 2017-03-01 08:00 - 2017-03-01 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Fuxvägen 1 -13

Fjärrvärmeleveransen är avstängd p g a underhållsarbeten.
- För att märka av avbrottet så lite som möjligt rekommenderar vi att man laddar upp värmen innan avstängningen genom att höja värmen ett par timmar innan, stänga vädringsventiler samt undvika att vädra.
- Vid frågor, kontakta kundcenter på 0470 -70 33 33